Reklamace a vrácení zboží

Kdy, jak a co je možné reklamovat?

Produtky značky STIHL jsou ověřené a špičkové kvality. Bohužel i tady se ale může stát, že bude nutné zboží reklamavovat. Jak při reklamaci postupovat čtěte prosím níže. Nezapomeňte také, že ideální je nás předem kontaktovat, abychom mohli vše bez problémů dohodnout osobně.

Kdy je možné reklamovat?

Zboží je možné reklamovat v zákonem stanovené lhůte (nejčastěji 2 roky od zakoupení, případně dle podmínek prodloužené záruky). Reklamovat nelze vady vzniklé v důsledku nesprávného použití, nedodržení pokynů v návodu k použití, na závady způsobené vlastním zaviněním a nebo pokud již uplynula záruční doba.

I v těchto případech jsem ale připraveni – poskytujeme také pozáruční opravy v jednom z našich autorizovaných servisů.

Jak je možné reklamovat?

Zboží lze reklamovat:

  • osobně na vybraných prodejnách,
  • poštou nebo kurýrní službou.

Osobně na vybraných prodejnách

Zboží prosím pečlivě zabalte a dopravte na jednu z našich poboček (pozor – nelze dovézt na jakoukoli prodejnu, je nutné zvolit jednu z prodejen k tomu určených viz podstránka Doprava). Dopředu také prosím vyplňte Reklamační list. Nezapomeňte také prosím na doklad o koupi reklamovaného produktu.

Poštou nebo kurýrní službou

Vyplňte a vytiskněte Reklamační list. Zboží pečlivě zabalte a odešlete na adresu: NEJMARKET s.r.o. – reklamační oddělení, Malostranská 40, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Nezapomeňte přiložit dříve vyplněný a vytisknutý Reklamační list + doklad o nákupu zboží.

Co je možné reklamovat?

Zboží v řádné záruční době (zpravidla dva roky). Zboží nelze reklamovat např. v případě, že vada byla způsobena neodbornou manipulací, nedodržení postupů uvedených v manuálech atd. Na všechny tyto závady jsme ale připraveni v rámci našeho autorizovaného servisu.

Dokumenty ke stažení

Reklamační list